Saito-ritmiek wordt in Nederland georganiseerd door de Stichting Saito-Centrum Nederland.Deze stichting is in 2002 opgericht door Nederlandse ouders. Zij gingen met hun kind met een meervoudige beperking enkele keren naar Japan om zich de bewegingstherapie Saito-ritmiek eigen te maken.

De Stichting werkt aan de verspreiding van Saito-ritmiek in Nederland door het geven van lezingen en gezamenlijke bijeenkomsten van ouders met een kind met een beperking.

Na Stichting Lentekind in Middelburg en Stichting Zomerkind in Nieuw Beverland, wordt in het Oosten van Nederland Saito-ritmiek gegeven in Beltrum door Stichting Zonnekind.

Over Stichting Zonnekind

Stichting Zonnekind is opgericht op 3 december 2013 en is een kinderdagcentrum voor beweging en ontwikkeling voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking van 0 tot 18 jaar.

Basale stimulatie, sensorische integratie, bewegingstherapie, muziektherapie, watertherapie, saito-ritmiek en (voet)massage maken allen deel uit van het programma.

De medewerkers op de groep zijn ofwel BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd ofwel zijn geautoriseerd op het gebied van tal van medische handelingen. Tevens zijn een fysiotherapeut en een verpleegkundige aanwezig.

Stichting Zonnekind heeft per 3 december 2013 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en een WTZi erkenning (Wet Toelating Zorginstellingen).

Waarvoor staat Stichting Zonnekind

Stichting Zonnekind is een KDC Plus (Medisch Kinderdagverblijf Plus) en biedt (24-uurs) logeeropvang. Stichting Zonnekind is gebaseerd op de leer- en opvoedingsmethode van mevrouw Saito, een Japanse pedagoge, die door een specifiek dagprogramma het beperkte kind optimale ontwikkelingskansen biedt. Het verbeteren van het contact en vergroten van de bewegingsmogelijkheden door ontspanning en oefeningen wordt spelenderwijs aangeleerd.

Contact met elkaar binnen de groep in een natuurlijke en lichte omgeving is belangrijk. Alles is gericht om het kind aan te sporen zich te ontwikkelen. De innerlijke motivatie van het kind wordt aangesproken. Hierbij is de ontwikkeling van het kind, ongeacht de mate van beperking, het uitgangspunt.

Saito Ritmiek speelt in op de ontwikkeling door zintuiglijke prikkels.

Stichting Zonnekind stimuleert de ontwikkeling van het kind door natuurlijke en zintuiglijke prikkels aan te bieden door bijvoorbeeld muziek. Een instrument bespelen en zelf zingen spelen belangrijke rollen bij de ontwikkeling.

Natuulijke en zintuiglijke prikkels aanbieden met de Saito-ritmiek is gebaseerd op de gedachte dat hersenen flexibel zijn. Jonge kinderen met een hersenbeschadiging kunnen zich ontwikkelen doordat niet beschadigde delen extra geactiveerd worden. Deze kunnen de functie van beschadigde hersendelen overnemen.

Beweging en ontwikkeling gaan hand in hand. Een kind dat hoofdzakelijk wordt verzorgd en gevoed wordt te weinig gestimuleerd en heeft hierdoor geen kans zich vanuit haar/zijn niveau te ontplooien. Het maakt haar/hem niet gelukkig. Mevrouw Saito heeft een bewegingsprogramma ontwikkeld waardoor kinderen kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen zodat de kwaliteit van leven verbetert.

Voor wie?

Het KDC Plus is voor:

  • Kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Hierbij gaat het om kinderen die door hun beperking, ontwikkelingsachterstand of medische problematiek (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere kinderopvang.
Bij deze kinderen staat ontwikkelingsstimulering en/of schoolvoorbereiding centraal. Afhankelijk van hun ontwikkeling stromen deze kinderen op hun vierde levensjaar of later door naar het (speciaal) basisonderwijs.

Ook voor jonge kinderen die gebaat zijn bij een gestructureerde omgeving en een gestructureerd dagprogramma is het KDC Plus van Stichting Zonnekind de juiste plek.

  • Kinderen van 0 tot 18 jaar met een meervoudige beperking.

Naast een gestructureerd dagprogramma met een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning, wordt bij deze kinderen veel aandacht besteed aan stimulering van de ontwikkeling. Ieder klein stapje vooruit kan de kwaliteit van leven van deze kinderen verbeteren.

Deze kinderen kunnen tot hun 18e jaar gebruik maken van het kinderdagcentrum.

Strategie Stichting Zonnekind

Wilt u weten welke strategie Stichting Zonnekind hanteert?

Verder lezen >>