Voor kinderen, jongvolwassenen en ouderen met een beperking is er over het algemeen niet veel vrijetijdsbesteding en/of opvang te vinden. Door hun aanpassingsproblemen op lichamelijk en/of geestelijk gebied vormen zij al snel een kwetsbare groep in de wereld buiten hun beschermde school en familie. Kumufit faciliteert hierin door middel van KUnst, MUziek en FITness.

Kumufit is meer dan een zorgboerderij in traditionele zin. Onze begeleiding is sterk individueel en overwegend een op een. Wij bieden een breed programma van opvang, zorg, activiteiten en begeleiding. Ons motto kunst, muziek en fitness geeft aan waar wij de toegevoegde waarde zien in onze opvang.

Welke zorg wij bieden

Wij bieden verschillende vormen van zorg aan, te weten:

  • dagbesteding / dagverzorging

  • logeeropvang

….. en bieden zorg aan:

  • mensen met een verstandelijke beperking

  • mensen met een lichamelijke beperking

  • mensen met een autistische stoornis

  • kinderopvang- jeugdigen/jeugdzorg

  • dementerende ouderen

  • mensen met niet aangeboren hersenletsel

  • leerlingen van het speciaal onderwijs

Maximum aantal deelnemers per dag: 12

Kinder Yoga en Tai Chi

Kinderen worden hierbij zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak bezig gehouden. Zij worden leniger, sterker en stabieler. Daarbij wordt de soepelheid van geest bevorderd, wat onder andere positief uitwerkt op het gevoel van eigenwaarde. Er wordt geleerd het verschil waar te nemen tussen in- en ontspanning. Tevens wordt de concentratie en focus verbeterd. 

Op het Hulsevoort is een grote fitnesszaal aanwezig met diverse cardio- en kracht apparatuur (loopbanden, ligfietsen, zitfietsen, roeiapparaten, crosstrainers en een krachtapparaat). De hoofddoelen bij het sporten zijn vooral het verhogen van de algemene belastbaarheid en het algehele uithoudingsvermogen, het verruimen van de actieradius door verbeterde conditie, het verbeteren van de coördinatie, het algemeen sensomotorisch training met coördinatieverbetering, toename lichaamsbesef, toename kracht, gewichtsafname en stijging van het zelfbewustzijn.

Kunstzinnige vorming kan bijvoorbeeld bestaan uit knutselen, schilderen, tekenen, of het maken en bespelen van diverse muziekinstrumenten. Het doel is vooral stimulering van de creativiteit, specifieke tactiele stimulatie, verbetering hand-hand en hand-oog coördinatie, trainen van concentratie, functioneel manipuleren ter voorkomen van stereotiepe bewegingen, toename eigenwaarde en auditieve stimulatie (concentratie, gericht luisteren, ritmes leren).

Spelen

Bij alle activiteiten is een eigen begeleider bij het kind die hulp biedt, bijvoorbeeld bij muziek. Zo is het voor het kind mogelijk om een echt instrument te bespelen zonder dat er schade ontstaat aan het instrument. Bij kleine groepjes (2 tot 4 kinderen) zijn ook dat aantal begeleiders aanwezig.

Er zijn films aanwezig, divers speelgoed en wanneer het mooi weer is, wordt er vooral buiten gespeeld.

Buiten is er een afgezet speelbos met hutten en andere speelattributen. De kinderen kunnen veilig buiten spelen in een omgeving die appelleert aan hun fantasie en bewegelijkheid. Direct naast het speelbos is er een klein voetbalveldje op kunstgras. Aan de andere kant van het landgoed is er een groot indianenkamp. Hier staan diverse tipi tenten, een vuurplaats, een totempaal en een botenhuis met verschillende boten. Aangrenzend ligt een beek waar met mooi weer gevaren kan worden. Bovendien is er een pony weide met kleine zachtaardige pony’s.

Status

Kumufit heeft een klachten procedure en is sinds februari 2015 aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via het Persoons Gebonden Budget (PGB).