Het Bewustwordingscentrum is opgericht op 1 mei 2012 met als doel zorg voor kwaliteitsverbetering van het leven van (ex)patienten en hun naasten.

Ons team is ontstaan uit een gemeenschappelijk thema: werken vanuit een ‘goed hart’. 
Motto: We komen in je leven om een bepaalde reden. We zijn gekomen om je te helpen in moeilijke omstandigheden door je te begeleiden met ondersteuning en je fysiek/emotioneel te helpen. 

Het Bewustwordingscentrum heeft alles wat u nodig heeft om rust en gezondheid te vinden, bij ons bent u aan het goede adres.

Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn menselijke waarden, ze dagen uit tot onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Christa Anbeek

Remonstrants predikante

Verwendagen

Wanneer iemand bijvoorbeeld de diagnose kanker krijgt of de zorg heeft voor een chronisch ziek kind, staat het leven op z’n kop. Naast de emoties die bij zo’n moeilijke periode komen kijken, moet men zich ook nog eens bezighouden met een baan, het huishouden en zorg voor de kinderen. Ook zaken als zorgverzekering en re-integratie vragen de aandacht. “Gewoon doorgaan” is dan ook een veelgehoorde kreet. Daarbij willen mensen er vaak niet ziek uitzien of als zielig gezien worden, maar zijn vaak niet in de gelegenheid om zichzelf een moment van ontspanning cadeau te doen.

Het Bewustwordingscentrum organiseert om deze reden verwendagen voor allerlei groepen mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben.

Er worden o.a. verwendagen gehouden voor:

  • Vrouwen met kanker

  • Ouders van een meervoudig complex gehandicapt (MCG) kind

  • Demente ouderen en hun partner

  • Chronisch zieke kinderen

Onze insteek is dan ook om mensen die vanwege hun tekortschietende gezondheid beperkt van hun leven kunnen genieten of mensen die door de zorg voor een chronisch ziek kind of dementerende partner amper aan de eigen rust toekomen een fijne dag te bezorgen.