Graag nodig ik u uit voor de informatieve lezing over Bruno Gröning “Een nieuwe weg naar gezondheid van lichaam en ziel”.

Bruno Gröning (Gdańsk, 30 mei 1906 – Parijs, 26 januari 1959) was een Duits gebedsgenezer die geboren werd in de toenmalige Duitse stad Danzig.

In Duitsland was hij een fenomeen.
Alleen al door zijn aanwezigheid en door te spreken genazen mensen.
Dit gebeurde niet alleen in zijn nabijheid, maar ook op afstand.
Toen dat bekend werd, stroomden duizenden mensen toe.
Bijbelse taferelen waren het gevolg: blinden konden zien, lammen konden lopen.

In de hoogstaande beschavingen van de mensheid wordt sinds vele duizenden jaren gesproken over het existeren van een hogere kracht die kan helpen en genezen. Bruno Gröning noemde deze kracht “Heilstrom” en toonde de mensen hoe men deze kracht zelf op kan nemen. “Het geloof in het goede is hiervoor evenzo een voorwaarde als de wil om gezond te worden.”
Volgens Bruno Gröning’s woorden bestaat er geen ongeneeslijk. Hij riep de mensen op zich van deze waarheid te overtuigen.

Prijs: € 5,00; inclusief koffie/thee.


De lezing wordt georganiseerd door de Bruno Gröning-Vriendenkring in samenwerking met Landgoed ’t Hulsevoort.

Voor opgave en/of verdere informatie kunt u mailen naar paulveldvz@telfort.nl of bellen naar: 0575 544544.
Meer informatie over de Bruno Gröning-Vriendenkring vindt u op: www.bruno-groening.org


Bruno Gröning-Vriendenkring

In 1979 stichtte Grete Häusler de Bruno Gröning-Vriendenkring. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste wereldwijd opererende verenigingen voor hulp en genezing langs geestelijke weg. Meer dan 13.000 onbetaalde helpers zetten zich onvermoeibaar in.

Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep

Een Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep, bestaande uit enkele duizenden artsen en andere werkers in de gezondheidszorg, onderzoekt de genezingen waarover hier bericht wordt. Onderzoek door onafhankelijke artsen bevestigen: mensen worden vrij van ziekten, die hen vaak tientallen jaren kwelden.

Internationale erkenning

In 2013 kreeg de Bruno Gröning-Vriendenkring de Peace Pole Award van de met de Verenigde Naties (UNO) verbonden World Peace Prayer Society (WPPS) voor zijn meer dan 30-jarige onbaatzuchtige en onvermoeibare inzet voor hulp en genezing langs geestelijke weg.